Forse investeringsplannen in de horeca

33 procent van de hotels heeft investeringsplannen in bedden en bedlinnen.

Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder horecaondernemers in Nederland naar de investeringsplannen voor het komende jaar. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de Investeringsmonitor Horeca 2016. Nu het zo goed gaat in de horeca hebben de ondernemers flinke investeringsplannen voor het jaar 2016.

De Investeringsmonitor Horeca 2016 biedt een actueel en compleet overzicht van de samenstelling van de markt en de investeringsplannen voor het jaar 2016 van horecaondernemers (hotels, restaurants, cafés en cateringbedrijven) in Nederland. In het onderzoeksrapport worden de onderzoeksresultaten gesegmenteerd naar totaalmarkt, hotels, restaurants, cafés en cateringbedrijven. Het onderzoeksrapport toont de marktsamenstelling en marktomvang en behandelt de investeringsplannen voor het jaar 2016 per investeringsonderwerp.

 

Sterke groei aantal horecabedrijven

Volgens het CBS is het aantal horeca-vestigingen in Nederland de afgelopen acht jaar ieder jaar toegenomen. Inmiddels telt ons land meer dan 51.000 horeca-vestigingen. Er bestaan wel verschillen tussen de marktsegmenten. Zo is binnen de categorie cafés het aantal vestigingen in die periode met 11,2 procent afgenomen. Het afgelopen jaar is het aantal restaurants met bijna 1.000 vestigingen toegenomen.

Volgens cijfers van het CBS realiseerden de horecabedrijven in het jaar 2013 gezamenlijk een netto omzet van 18,2 miljard euro. De omzetaandelen van de vier onderscheiden groepen is in onderstaand figuur weergegeven.  Bijna de helft van de horecaomzet wordt gerealiseerd door de categorie restaurants.

Diagram

omzetaandeel van de type horecaondernemingen

Investeringsplannen 2016

Met de aantrekkende economie blijken de horecaondernemers flinke investeringsplannen te hebben om meer uit de groeiende markt te halen. Tussen de onderscheiden segmenten bestaan echter grote verschillen in het investeringsbudget. Zo zijn cateringbedrijven het meest bescheiden en hanteren een investeringsbudget van 4,7 procent van de netto omzet. Hotels hebben het grootste investeringsbudget en bedraagt gemiddeld 14,0 procent van de netto omzet. De totale horecabranche heeft voor ruim 1,5 miljard euro aan investeringsplannen voor dit jaar.

 

Hotels

Uit het onderzoek blijkt dat een gemiddeld hotel voor het jaar 2016 voor circa 135.000 euro aan investeringsplannen heeft. Binnen de horeca-branche hebben hotels daarmee het hoogste investeringsbudget als percentage van de netto omzet. Circa 14 procent van de netto omzet wordt door hotels geïnvesteerd (het gemiddelde van de gehele horeca-branche betreft ligt onder de tien procent). Het gemiddelde investeringsbudget van hotels ligt daarmee beduidend boven het gemiddelde van de gehele horeca-branche. Cafés en cateringbedrijven hebben een beneden gemiddeld investeringsbudget.

De Investeringsmonitor Horeca 2016 zoomt verder in op de investeringsplannen per investeringsonderwerp. Het grootste deel van de investeringen van hotels betreft bouw- en verbouwplannen.

 

Bedden en bedlinnen

Naast de bouw- en verbouwplannen wordt er ook op het gebied van bedden en bedlinnen flink geïnvesteerd door hotels. Zo heeft 33 procent van de hotels investeringsplannen op het gebied van bedden en bedlinnen. Het gemiddeld bedrag per investering bedraagt circa 9.500 euro, waardoor de markt voor bedden en bedlinnen onder de hotels uitkomt op ruim tien miljoen euro. Daarnaast heeft ook een deel van de restaurants en cafés investeringsplannen in deze productgroep. Uitgebreide informatie kunt u in het onderzoeksrapport lezen. Het onderzoeksrapport toont per investeringsonderwerp per doelgroep en op totaalniveau het aandeel ondernemingen met investeringsplannen, het gemiddeld bedrag per investering en de omvang van de totaalmarkt aan investeringen.

Klik hier om het complete marktrapport te bestellen